REGULAMIN WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWIE
AGROTURYSTYCZNYM „ Widok”

1. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku w gospodarstwie agroturystycznym .

2. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości i uregulować należność za pobyt.

3. Sprzątanie pokoi zajętych przez turystów ustalone jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego niż 3 dni.)

4. Turysta nie może (bez zgody gospodarzy) przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.

5. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody.

6. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu.

7. W pokojach nie akceptujemy zwierząt domowych.

8. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

9. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.